fbpx

Det hemmelige sprog

peteandersen.dkEn skofabrik ansatte engang en ny sælger, som straks blev sendt til Sahara for at sælge sko. Da han havde været der nogle få minutter, sendt han følgende besked hjem: ‘Jeg kommer hjem igen, der er slet ingen hernede der har sko på…’

Et stykke tid senere ansatte skofabrikken igen en ny sælger, som også blev sendt til Sahara for at sælge sko. Da han havde været der nogle få minutter sendte han følgende fax hjem: ‘Send mig alle de sko vi overhovedet har, der er slet ingen hernede der har sko på…’

Vidste du at succesrige mennesker har et hemmeligt sprog? Det er et nuanceret og farverigt sprog, der åbner mulighed for at beskrive og opfatte livet på en specielt opløftende og dynamisk måde. Det består ikke nødvendigvis af andre ord end dem, de fleste andre mennesker bruger, men ordene tillægges ofte en anden betydning.

Det at ordene har en anden betydning gør, at du handler anderledes når du bruger dem og hører dem. Her følger en lille ordbog, som du kan bruge til at oversætte med. Eller hvem ved – måske du har lyst til at lære at tale succesrige menneskers sprog…

Denne artikel er et uddrag af bogen ‘Mere Inspiration’ (se mere længere nede).

Ansvar: For de fleste mennesker et ord der vækker afsky og frygt, men succesrige mennesker ved, at først når man tager ét hundrede procent ansvar for sit liv, kan man leve det liv man har lyst til at leve. Se også ‘Overbevisning’.

Beslutning: Vigtigt element i at tage ansvar for sit liv. Betyder også at afslutte al yderligere aktivitet i andre retninger end den valgte, for at kunne fokusere sin indsats kun på det der er relevant. Se også ‘Handling’.

Chef: Ledende skikkelse med ansvar for beslutninger. Succesrige mennesker ser sig selv som chef for deres mission i livet, og overlader derfor ikke vigtige beslutninger til andre. Se også ‘Jeg’.

Dynamisk: En mental og fysisk tilstand præget af højt energiniveau og stor fleksibilitet og produktivitet. Tilstanden afspejles og forstærkes i måden personen går, står og taler på. Se også ‘Yes’.

Energi: Forudsætning for al aktivitet. Succesrige mennesker har meget energi og forstår at prioritere og fokusere den, så den kan investeres i det som er allervigtigst. Se også ‘Xtase’.

Feedback: Speciel måde at forholde sig til det som de fleste mennesker kalder skuffelser eller nederlag. Feedback bruges af succesrige mennesker til, mens de handler, løbende at justere kursen i forhold til målet. Se også ‘Målsætning’.

Genialitet: En speciel kreativ og særdeles idéskabende adfærd som ofte observeres hos succesrige mennesker. Adfærden består af løsslupne fantasier, dagdrømme og mental eksperimenteren. Se også ‘Tankeeksperiment’.

Handling: Noget som alle succesrige mennesker elsker over alt i hele verden. Fordi de har erkendt, at når målet er sat, så skal der handles, handles og handles indtil det er nået. Se også ‘Feedback’.

Initiativ: Øjeblikkelig indsats i retning af realisering af et givent mål. Det absolut bedste tidspunkt at tage initiativ til noget er altid NU! Der er nemlig et vældigt momentum i nuet, når du lige har fået en god idé. Se også ‘Vedholdenhed’.

Jeg: Det område af en persons væsen, som personen på det givne tidspunkt har associeret sig mest med. Vores jeg er kun en ganske lille del af hvad vi er, fordi uanset hvad vi tror vi er, er vi altid mere end det. Se også ‘Winner’.

Kærlighed: En kraftig udefinerbar sød følelse der breder sig i kroppen, når man tænker på, eller ser eller hører én man holder meget af. Ofte ledsaget en let eller endog kraftig eufori som giver en umiddelbar lyst til at smile, synge og danse. Se også ‘Rigdom’.

Leg: En berigende og uforpligtende aktivitet som normalt er associeret til de første år af et menneskes liv. Succesrige mennesker vælger at lege med livets muligheder – ikke kun mens de er børn, men hele livet. Se også ‘Åbenhed’.

Målsætning: Speciel mental aktivitet som skaber motivation og lyst til at handle. Specielt med fokus på hvilke fordele, der vil være for én i at nå målet. Desuden ofte ledsaget af en udsøgt positiv tænkning og vedholdenhed. Se også ‘Initiativ’.

Nysgerrighed: Suveræn menneskelig kvalitet som driver én fremad i retning af ny viden, nye erkendelse og nye muligheder. Fundamentet for al menneskelig udvikling og foretagsomhed. Se også ‘Zebra’.

Overbevisning: Indre kort over virkeligheden som ubevidst bruges til at handle efter. Succesrige mennesker er overbevist om at de kan hvad de vil, og at livet er fyldt med muligheder. Se også ‘Udfordringer’.

Penge: En praktisk materiel målestok for succes. Fællesnævner for alle materielle ting. Energi der flyder frit og rigeligt mellem succesrige mennesker i professionelle relationer. Se også ‘Beslutning’.

Question: Engelsk ord for ‘spørgsmål’. Vigtige spørgeord som hjælper til informationssøgning, afklaring og nytænkning er f.eks. Hvem, hvad, hvordan, hvor, hvornår og hvorfor. Se også ‘Nysgerrighed’.

Rigdom: Sindstilstand præget af oplevelsen af overflod på alle niveauer. Herunder penge, ideer, muligheder, venner, kærlighed m.m. De fleste mennesker tror, at mange penge giver rigdom, men rige mennesker ved, at det er sindstilstanden ‘rigdom’ der giver mange penge. Se også ‘Ærlighed’.

Stress: Mentalfysiologisk tilpasningsmekanisme indbygget i al levende. Positiv ‘tændt’ tilstand hvor man som regel er topmotiveret. Kan være en kilde til motivation og fremgang. Se også ‘Energi’.

Tankeeksperiment: Mental leg med muligheder og ideer, hvor man uforpligtende kan se på tingene fra helt nye vinkler. Bruges mest af kreative handlekraftige mennesker til at få ideer og finde løsninger. Se også ‘Chef’.

Udfordringer: Konstruktiv måde at forholde sig til det som de fleste mennesker kalder problemer. Succesrige mennesker ved at udfordringer er en vigtig del af processen ‘at leve’, og da de elsker livet, elsker de også udfordringer. Se også ‘Leg’.

Vedholdenhed: Speciel adfærd som nemmest kan observeres hos de allermest succesrige mennesker i vores samfund. Adfærden er formentlig resultatet af en total fornægtelse af begreber som ‘fiasko’, ‘umuligt’ o. lign. Se også ‘Genialitet’.

Winner: Engelsk ord for ‘vinder’. Det ord der bedst beskriver succesrige menneskers opfattelse af sig selv. Og at vinde betyder ikke nødvendigvis at vinde over andre, men kan også betyde at vinde indsigt, anseelse o.a. Se også ‘Stress’.

Xtase: Meget speciel tilstand hvor tid og sted forsvinder. Opstår oftest når man vedvarende beskæftiger sig med noget man holder meget af. Tilstanden kaldes også ‘flow’, og er vigtig for at opleve livskvalitet. Se også ‘Kærlighed’.

Yes: Vigtigt nydansk ord som mange succesrige mennesker begejstret udtaler, enten højt eller for sig selv, når de opdager at de har nået et mål de har sat sig. Altid ledsaget af blottede tænder og en speciel trækning i mundvigene. Ofte siges ordet i relation til, at den ene hånd knyttes og bevæges i en kraftfuld bevægelse, og det ene eller det andet ben løftes fra jorden. Se også ‘Dynamisk’.

Zebra: Stribet hestedyr som succesrige mennesker ofte møder, når de bruger nogle af deres mange penge på at rejse til eksotiske egne af kloden. Kan også ses af andre i zoologisk have. Se også ‘Økonomi’.

Ærlighed: Adfærd der er præget af stor respekt for en selv og andre. Ofte ledsaget af en stor forståelse for sammenhænge, herunder ens egen væren en del af en større sammenhæng. Se også ‘Ansvar’.

Økonomi: Beskrivelse af forholdet mellem indgående og udgående energi. Sædvanligvis brugt om den energi der kaldes penge. Det optimale forhold siges at være, at man højst bruger 90 % af det man tjener. Se også ‘Penge’.

Åbenhed: Mental tilstand hvor informationer og ideer, uden forudgående fordømmelse eller kritik, kan tages ind og tænkes igennem. Tilstanden er en absolut for- udsætning for succes. Se også ‘Question’.

Det hemmelige sprog er artikel nr. 6 i bogen ‘Mere Inspiration’. Klik her for at se mere om bogen.

God opfølgning på emnet:

Fysisk pakkeløsning 2: Tonsvis af inspiration (du sparer 89,-)
Fysisk pakkeløsning 2: Tonsvis af inspiration (du sparer 89,-)
Bøgerne 'Inspiration' og 'Mere Inspiration' med tilsammen 30 superinspirerende artikler med effektive strategier for succes.
Pris: kr.189.00

Bog: Inspiration
OBS: Bind 1! Du får 15 spændende artikler om hvordan du skaber resultater - gode historier om handlekraft og succes til din egen 'storytelling'.
Pris: kr.139.00

Bog: Mere Inspiration
OBS: Bind 2! Du får 15 spændende artikler om hvordan du skaber resultater - gode historier om handlekraft og succes til din egen 'storytelling'.
Pris: kr.139.00


Tilmeld dig her og få Ebogen 'Din Personlige Vej til SUCCES' (værdi 139,-) gratis:

Speak Your Mind

*

Accès des membres - Login

Oublié votre mot de passe ?

Rejoignez-nous

Réinitialiser le mot de passe
Veuillez entrer votre email. Vous allez recevoir votre nouveau mot de passe par email.